Δείτε πως διδάσκεται στα Τουρκικά σχολεία η Ελληνική Επανάσταση του 1821


Πώς διδάσκονται τα παιδιά στην Τουρκία την Ιστορία και τα γεγονότα του 1821..
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του Τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και καταδεικνύει τον τρόπο που διδάσκονται οι γείτονες την...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο


In this article